ขั้นตอนการทดสอบเครน ทดสอบปั้นจั่น ชนิดอยู่กับที่ ปจ.1 และเคลื่อนที่ ปจ.2

ขั้นตอนการทดสอบเครน ทดสอบปั้นจั่น ตรวจสอบสภาพโครงสร้างหลักปั้นจั่น เครน สภาพตรวจสอบรอยเชื่อม สภาพน๊อตและการคลายตัว ตรวจระบบต้นกำลังเครนตรวจสอบระบบหล่อลื่นเครน, ระบบเชื้อเพลิง, ระบบระบายความร้อน, มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า, ระบบต่อกำลังและระบบเบรคเครน ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของปั้นจั่น ตรวจสอบชุด Limit switches การทำงานของชุดควบคุมพิกัดการยก ตรวจสอบม้วนรอก สลิงเครน ตรวจเส้นผ่านศูนย์กลางสลิง โซ่ การชำรุดสึกหรอ สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนเครน ปั้นจั่น ความสว่างของไฟเตือน และ ระบบเสียงเตือนได้ยินชัดเจน ทดสอบพิกัดการยก (Load test) โดยการใช้น้ำหนักจริงเพื่อทดสอบการยกอย่างปลอดภัย ปั้นจั่น ชนิดอยู่กับที่ (Stationary Crane) ได้แก่ ปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead… Read more

อบรม จป หัวหน้างาน ราคาไม่แพง ที่ไหนดี

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริการและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้นายจ้างของสถานประกอบการใน 14 ประเภทธุรกิจตามที่กระทรวงกำหนดต้องจัดให้ลูกจ้าง ได้รับการอบรมและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆคือ ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ โดยกำหนดให้นายจ้างดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ด้วยข้อกำหนดของกฎกระทรวง ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์เช่นไร นายจ้างก็ต้องจัดอบรมให้กับ ลูกจ้าง จป ระดับต่างๆ ตามที่กำหนด และสำหรับนายจ้างที่ต้องการส่งพนักงานในระดับหัวหน้างานเข้ารับการอบรม จป หัวหน้างานหรือผู้ที่ต้องการเข้ารับการ อบรม จป หัวหน้างาน แต่ไม่รู้ว่าจะเข้ารับการ อบรม จป หัวหน้างานที่ไหนดี เรามีสถาบัน อบรม จป หัวหน้างาน… Read more

5ส คือ แนวทางที่ใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้ดีขึ้น

5ส คือ แนวทางที่ใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้ดีขึ้นในวงการการผลิตและวงการงานบริการเป็นต้น โดยการปฏิบัติตามหลัก 5ส ที่แปลมาจากภาษาญี่ปุ่น โดยในญี่ปุ่นเรียกกันว่า 5S ซึ่งได้แก่ สะสาง (ญี่ปุ่น: 整理; โรมาจิ: seiri) คือ การแยกของ(หรือกระบวนการทำงาน)ที่จำเป็น/ไม่จำเป็นต่องาน และกำจัด/เคลื่อนย้าย/หรือบริจาคออกไป รวมถึงเพิ่มเติมของจำเป็นที่ขาดหายไปด้วย สะดวก (ญี่ปุ่น: 整頓; โรมาจิ: seiton) คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ที่สำคัญกับงานให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและลดเวลาในการค้นหา สะอาด (ญี่ปุ่น: 清掃; โรมาจิ: seiso) คือ การทำความสะอาด (ไม่ใช่แค่… Read more

ทำไมถึงต้องติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุมให้ได้มาตรฐานสากล

ในการประชุมทุกครั้งที่จะทำให้การประชุมของเรานั้นออกมาอย่างมีประสิทธิภาพระบบเครื่องเสียงในห้องประชุมนั้นมีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ ได้ยินเสียงในที่ประชุมชัดเจน ได้ยินเสียงทั่วถึงทุกพื้นที่ สามารถปรับความถี่ให้คมชัดขึ้น สามารถควบคุมเสียงสะท้อนในห้องประชุมได้ ในปัจจุบันห้องประชุมเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อองค์กรเป็นอย่างมาก องค์กรทุกที่จะต้องมีห้องประชุมเผื่อไว้เสมอ ทั้งขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก เพราะห้องประชุมเป็นสถานที่ไว้ต้อนรับแขกที่จะมาติดต่อด้านธุรกิจหรือเสนอขายงานต่างๆ และยังเป็นสถานที่ระดมความคิดของคนในบริษัท ระบบห้องประชุมที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเสริมให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้นไปอีกด้วย  ในระบบเครื่องเสียงห้องประชุมนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์จะคล้าย ๆ กัน แต่ก็มีแตกต่างกันไปบ้างตามขนาดห้องที่ใช้ ห้องประชุมขนาดเล็กก็จะมีอุปกรณ์ที่เหมาะกับห้องขนาดเล็ก ในห้องประชุมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กล้วนต้องมีอุปกรณ์ที่คล้าย ๆ กันครับแต่ห้องประชุมขนาดที่ต่างกันก็ย่อมมีการ Set Up ที่ต่างกันนั่นเองครับ อุปกรณ์หลักก็จะมีดังนี้ครับ – ไมโครโฟนชุดประชุม – Mixer (มิกซ์เซอร์) – Processor (เครื่องประมวลผลสัญญาณเสียง) – ลำโพงและเครื่องขยายเสียง (SPK &… Read more

ความสำคัญของการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานก่อนเริ่มงาน

ความสำคัญของการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน หากตั้งต้นของเรื่องราวในการอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงานนั้นก็คงจะเป็นการบังคับของกฎหมายตาม พรบ. ความปลอดภัย ปี 2554 ที่บังคับให้นายจ้างทุกคนนั้นจะต้องทำการฝึกอบรมความปลอดภัยในลูกจ้างก่อนเริ่มทำงานเพื่อให้พนักงานทุกคนนั้นสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่นั้นเราพบว่า เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักร และ สภาพแวดล้อม 5% เกิดจากความประมาทของตัวบุคคล นิสัยชอบเสี่ยง ไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย ไม่สวมใส่ PPE ขณะปฏิบัติงาน การอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการอบรมพนักงานใหม่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร แต่สิ่งที่เหมือนกันคือทำให้พนักงานใหม่สามารถเรียนรู้งานได้เร็วขึ้น ยิ่งในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การทำงานจากที่บ้านก็เป็นอีกปัจจัยที่ต่างไปจากเมื่อก่อน แต่ไม่ว่าจะมีลักษณะการทำงานแบบใดการอบรมพนักงานใหม่ให้เข้าใจแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร เป้าหมายขององค์กร รวมถึงหน้าที่ปฏิบัติ แนวทางเหล่านี้ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกองค์กรเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของการอบรมพนักงานใหม่ 1. จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานแบบออนไลน์  ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การจัดฝึกอบรมนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากกรมสวัสดิการจึงออกประกาศให้นายจ้างจัดอบรมความปลอดภัยให้กับลูกจ้างทางออนไลน์หลักสูตรอบรม จป สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 1.1… Read more