อบรม จป หัวหน้างาน ราคาไม่แพง ที่ไหนดี

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริการและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้นายจ้างของสถานประกอบการใน 14 ประเภทธุรกิจตามที่กระทรวงกำหนดต้องจัดให้ลูกจ้าง ได้รับการอบรมและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆคือ ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ โดยกำหนดให้นายจ้างดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ด้วยข้อกำหนดของกฎกระทรวง ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์เช่นไร นายจ้างก็ต้องจัดอบรมให้กับ ลูกจ้าง จป ระดับต่างๆ ตามที่กำหนด และสำหรับนายจ้างที่ต้องการส่งพนักงานในระดับหัวหน้างานเข้ารับการอบรม จป หัวหน้างานหรือผู้ที่ต้องการเข้ารับการ อบรม จป หัวหน้างาน แต่ไม่รู้ว่าจะเข้ารับการ อบรม จป หัวหน้างานที่ไหนดี เรามีสถาบัน อบรม จป หัวหน้างาน… Read more