ทำไมถึงต้องติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุมให้ได้มาตรฐานสากล

ในการประชุมทุกครั้งที่จะทำให้การประชุมของเรานั้นออกมาอย่างมีประสิทธิภาพระบบเครื่องเสียงในห้องประชุมนั้นมีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ ได้ยินเสียงในที่ประชุมชัดเจน ได้ยินเสียงทั่วถึงทุกพื้นที่ สามารถปรับความถี่ให้คมชัดขึ้น สามารถควบคุมเสียงสะท้อนในห้องประชุมได้ ในปัจจุบันห้องประชุมเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อองค์กรเป็นอย่างมาก องค์กรทุกที่จะต้องมีห้องประชุมเผื่อไว้เสมอ ทั้งขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก เพราะห้องประชุมเป็นสถานที่ไว้ต้อนรับแขกที่จะมาติดต่อด้านธุรกิจหรือเสนอขายงานต่างๆ และยังเป็นสถานที่ระดมความคิดของคนในบริษัท ระบบห้องประชุมที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเสริมให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้นไปอีกด้วย  ในระบบเครื่องเสียงห้องประชุมนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์จะคล้าย ๆ กัน แต่ก็มีแตกต่างกันไปบ้างตามขนาดห้องที่ใช้ ห้องประชุมขนาดเล็กก็จะมีอุปกรณ์ที่เหมาะกับห้องขนาดเล็ก ในห้องประชุมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กล้วนต้องมีอุปกรณ์ที่คล้าย ๆ กันครับแต่ห้องประชุมขนาดที่ต่างกันก็ย่อมมีการ Set Up ที่ต่างกันนั่นเองครับ อุปกรณ์หลักก็จะมีดังนี้ครับ – ไมโครโฟนชุดประชุม – Mixer (มิกซ์เซอร์) – Processor (เครื่องประมวลผลสัญญาณเสียง) – ลำโพงและเครื่องขยายเสียง (SPK &… Read more