ขั้นตอนการทดสอบเครน ทดสอบปั้นจั่น ชนิดอยู่กับที่ ปจ.1 และเคลื่อนที่ ปจ.2

ขั้นตอนการทดสอบเครน ทดสอบปั้นจั่น

 • ตรวจสอบสภาพโครงสร้างหลักปั้นจั่น เครน สภาพตรวจสอบรอยเชื่อม สภาพน๊อตและการคลายตัว
 • ตรวจระบบต้นกำลังเครนตรวจสอบระบบหล่อลื่นเครน, ระบบเชื้อเพลิง, ระบบระบายความร้อน, มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า, ระบบต่อกำลังและระบบเบรคเครน
 • ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของปั้นจั่น ตรวจสอบชุด Limit switches การทำงานของชุดควบคุมพิกัดการยก
 • ตรวจสอบม้วนรอก สลิงเครน ตรวจเส้นผ่านศูนย์กลางสลิง โซ่ การชำรุดสึกหรอ สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนเครน ปั้นจั่น ความสว่างของไฟเตือน และ ระบบเสียงเตือนได้ยินชัดเจน
 • ทดสอบพิกัดการยก (Load test) โดยการใช้น้ำหนักจริงเพื่อทดสอบการยกอย่างปลอดภัย

ปั้นจั่น ชนิดอยู่กับที่ (Stationary Crane) ได้แก่

 • ปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane)
 • ปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane)
 • ปั้นจั่นขาสูง (Gantry Crane)
 • ปั้นจั่นขาสูงแบบข้างเดียว (Semi Gantry Crane)
 • ปั้นจั่นติดผนัง (Wall Crane)

ปั้นจั่น ชนิดเคลื่อนที่ (Mobile Crane) ได้แก่

 • รถเครน (Mobile Crane)
 • รถเครนล้อยาง (All Terrain Crane)
 • รถเครน 4 ล้อ (Rough Terrain Crane)
 • รถปั้นจั่นตีนตะขาบ Crawler Crane)
 • รถบรรทุกติดเครน (Truck Loader Crane)
 • เครนขาแมงมุม (Spider Crane)

เครื่องจักรในการก่อสร้าง

 • รถเจาะล้อตีนตะขาบ (Crawler Drilling)
 • รถขุด ตัก (Backhoe Excavator)
 • รถไวโบรแฮมเมอร์ (Crawler Vibro Hammer)

ความถี่ในการตรวจปั้นจั่น

1. ปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้างพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
– ไม่เกิน 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 6 เดือนพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
– มากกว่า 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน

2. ปั้นจั่นที่ใช้ในงานอื่น ๆพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
– ตั้งแต่ 1 ตัน ไม่เกิน 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 1 ปีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
– มากกว่า 3 ตัน ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 6 เดือนพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
– มากกว่า 50 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน

3. ปั้นจั่นที่ไม่มีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดพิกัดยก

4. ปั้นจั่นที่หยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนหรือซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย ให้ทดสอบใหม่ก่อนการใช้งาน